โรงเรียนชัยมงคลพิทยา เปิดโลกวิชาการ 360 องศา ครั้งที่ 6

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ 360 องศา ครั้งที่ 6 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566)