ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มการเงินและสินทรัพย์  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านคีรีมาศพิทยาคม จำนวน 1 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ในความจำเป็นต่อไป (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)