สพม.สุโขทัย มอบสิ่งของ ในการจัดงานสักการะพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย  กลุ่มอำนวยการ และผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล มอบสิ่งของ ในการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566)