สพม.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะขั้นเทพ พระเทพวชิรเวที

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม              การจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะขั้นเทพ พระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อ่านพระบรมราชโองการตั้งสัญญาบัตร และเข้าถวายสักการะ พระเทพวชิรเวที ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย     (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566)