สพม.สุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  กลุ่มศึกษานิเทศก์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ข่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)