แข่งขันกีฬาโครงการกีฬาเสริมสร้างสานสัมพันธ์สพม.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เขต 2 ครั้งที่ 1

นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สพม.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 เขต 2 ครั้งที่ 1  โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางชฎาภรณ์  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลกร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหน่วยงาน มีความสมัครสมานสามัคคี ณ สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 27 มกราคม 2566)