สพม.สุโขทัย รวมใจรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข   นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย                 ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์รวมใจรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน  SAVE WORLD เริ่มได้ด้วยการแยกขยะให้ถูกต้อง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 26 มกราคม 2566)