ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ที่รหัส 10 หลักรหัส smisโรงเรียนอำเภอระดับผู้บริหารนักเรียนครู
1106462035964012001สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายมนตรี คงเจริญ2,663121
2106462036464012002บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษานายอำนวย บูรณะไทย1,26059
3106462036664012003คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษานายชัชวาลย์ อ่ำเทศ1,17554
4106462036864012004กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานายสุทน ทับจาก1,02948
5106462036564012005ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษาว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม10412
6106462036964012006หนองตูมวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว25416
7106462036164012007บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายเกียรติชัย สังข์จันทร์28318
8106462037064012008ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กงไกรลาศมัธยมศึกษานางพนอ เกษประสิทธิ์41722
9106462036264012009ยางซ้ายพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสังวาลย์ พลอยดำ10312
10106462036364012010ลิไทพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสารัตน์ พวงเงิน34019
11106462036064012011อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสาโรจน์ เกตรสาคร2,111105
12106462036764012012บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษานายกฤษณธรรม ถาพันธุ์28917
13106462037164022001เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายประกอบ พงศ์พันธ์1,47371
14106462037564022002ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงมัธยมศึกษานายพัฒนพงษ์ สีกา1,33775
15106462037964022003สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา2,434111
16106462038064022004หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษาว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม13111
17106462037664022005บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษานายสรายุทธ เกษรพรหม48829
18106462037764022006วังทองวิทยาศรีสำโรงมัธยมศึกษานายเฉลิมพล ทองจุ้ย11613
19106462038164022007หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์10413
20106462037364022008บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ25617
21106462037464022009เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายชวลิต ทะยะ39521
22106462037864022010ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษา13712
23106462038264022011สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกมัธยมศึกษานายสุทินธ์ คำน่าน10612
24106462037264022012ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายณัฐพล คัมภีรพจน์25318
25106462038364022013ศรีนครศรีนครมัธยมศึกษานายอนุชิต กมล72338
26106462038464022014ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายไพบูลย์ พวงเงิน1,62778
27106462038564022015ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายประธาน หาญณรงค์22214