ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ที่รหัส 10 หลักรหัส smisโรงเรียนอำเภอระดับผู้บริหารนักเรียนครู
1106462035964012001สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายไพบูลย์ พวงเงิน2,577124
2106462036464012002บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษานายเกียรติชัย สังข์จันทร์1,26459
3106462036664012003คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษานายชัชวาลย์ อ่ำเทศ1,19856
4106462036864012004กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานายสารัตน์ พวงเงิน1,06148
5106462036564012005ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษานายไตรภูมิ อ้ายวงศ์10211
6106462036964012006หนองตูมวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว23115
7106462036164012007บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสังวาลย์ พลอยดำ24418
8106462037064012008ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กงไกรลาศมัธยมศึกษานายเฉลิมพล ทองจุ้ย40122
9106462036264012009ยางซ้ายพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ9612
10106462036364012010ลิไทพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ31919
11106462036064012011อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสาโรจน์ เกตรสาคร2,094104
12106462036764012012บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษาว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อ26215
13106462037164022001เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายพัฒนพงษ์ สีกา1,45071
14106462037564022002ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงมัธยมศึกษานายสรายุทธ เกษรพรหม1,29874
15106462037964022003สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกมัธยมศึกษานายอนุชิต กมล2,394112
16106462038064022004หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษาว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม13012
17106462037664022005บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษานายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ49428
18106462037764022006วังทองวิทยาศรีสำโรงมัธยมศึกษานางสุภาพ ไฝ่สัมฤทธิ์10813
19106462038164022007หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์10913
20106462037364022008บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายประธาน หาญณรงค์27217
21106462037464022009เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายปิยวุฒิ ล่องชูผล39821
22106462037864022010ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษานายธัชวรรธน์ เจริญภิรมย์บวร14011
23106462038264022011สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร10712
24106462037264022012ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายณัฐพล คัมภีรพจน์22316
25106462038364022013ศรีนครศรีนครมัธยมศึกษานายกฤษณธรรม ถาพันธ์75935
26106462038464022014ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายชวลิต ทะยะ1,72775
27106462038564022015ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายยุธยา คงพรม21114