ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ที่รหัส 10 หลักรหัส smisโรงเรียนอำเภอระดับผู้บริหารนักเรียนครู
1106462035964012001สุโขทัยวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายมนตรี คงเจริญ2584125
2106462036464012002บ้านด่านลานหอยวิทยาบ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษานายอำนวย บูรณะไทย120759
3106462036664012003คีรีมาศพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษานายวีระ พุ่มไม้109252
4106462036864012004กงไกรลาศวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานายสุทน ทับจาก101348
5106462036564012005ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์บ้านด่านลานหอยมัธยมศึกษาว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม10212
6106462036964012006หนองตูมวิทยากงไกรลาศมัธยมศึกษานางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว23416
7106462036164012007บ้านสวนวิทยาคมเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายเกียรติชัย สังข์จันทร์28118
8106462037064012008ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
กงไกรลาศมัธยมศึกษานางพนอ เกษประสิทธิ์41523
9106462036264012009ยางซ้ายพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสังวาลย์ พลอยดำ9412
10106462036364012010ลิไทพิทยาคม
เมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายสารัตน์ พวงเงิน33722
11106462036064012011อุดมดรุณีเมืองสุโขทัยมัธยมศึกษานายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์2104107
12106462036764012012บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมคีรีมาศมัธยมศึกษานายกฤษณธรรม ถาพันธุ์29318
13106462037164022001เมืองเชลียงศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายประกอบ พงศ์พันธ์143273
14106462037564022002ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ศรีสำโรงมัธยมศึกษานายพัฒนพงษ์ สีกา135779
15106462037964022003สวรรค์อนันต์วิทยาสวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา2435113
16106462038064022004หนองปลาหมอวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษาว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทม13411
17106462037664022005บ้านไร่พิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษานายสรายุทธ เกษรพรหม46030
18106462037764022006วังทองวิทยาศรีสำโรงมัธยมศึกษานายณัฐพล คัมภีรพจน์10512
19106462038164022007หนองกลับวิทยาคมสวรรคโลกมัธยมศึกษานางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์10711
20106462037364022008บ้านแก่งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ23616
21106462037464022009เมืองด้งวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายชวลิต ทะยะ38621
22106462037864022010ขุนไกรพิทยาคมศรีสำโรงมัธยมศึกษานายชัชวาลย์ อ่ำเทศ17012
23106462038264022011สวรรค์อนันต์วิทยา 2สวรรคโลกมัธยมศึกษานายสุทินธ์ คำน่าน9112
24106462037264022012ท่าชัยวิทยาศรีสัชนาลัยมัธยมศึกษานายอนุชิต กมล26917
25106462038364022013ศรีนครศรีนครมัธยมศึกษานายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์74140
26106462038464022014ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายไพบูลย์ พวงเงิน156779
27106462038564022015ชัยมงคลพิทยาทุ่งเสลี่ยมมัธยมศึกษานายประธาน หาญณรงค์23715